رئیس دانشکده علوم پزشکی

تعداد بازدید:۴۴۸

 

 

 

 

 

آقای دکتر عبدالهی فر (وبسایت اساتید)

شماره تماس: 76301291-021

محل کار: ساختمان اداری دفتر معاونت علمی آموزشی

آخرین ویرایش۱۹ شهریور ۱۳۹۹