معرفی

تعداد بازدید:۴۳۲

 

دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری

Educational Development Office

 

 مدیر دفتر توسعه: خانم دکتر عسل سراجی  
                                    

  عضو هیئت علمی گروه پرستاریدانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

http://paramedical.damavandiau.ac.ir/images/paramedical/fa/page/editor/2020/1599036584-.jpg

 

 

 

 کارشناس دفتر : ---------

http://healthf.kaums.ac.ir/UploadedFiles/Bullets/ghermez_icon.gifپست الکترونیک:a.seraj.isn@damavandiau.ac.ir

 آدرس: دماوند – بلوار شهید بهشتی – نرسیده به میدان معلم- دانشکده علوم پزشکی

http://healthf.kaums.ac.ir/UploadedFiles/Bullets/ghermez_icon.gif تلفن:29-76301225

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹