حضوری

تعداد بازدید:۲۳۰

طرح درس پرستاری بزرگسالان  سالمندان 2 (سیستم کلیه و مجاری ادراری) - استاد سراجی

طرح درس اصول و مهارت های پرستاری- استاد سراجی

طرح درس بررسی وضعیت سلامت-استاد سراجی

طرح درس بزرگسالان  سالمندی1-  اختلالات تغذیه ای -دفعی - استاد سراجی

طرح درس بهداشت محیط-استاد سراجی

طرح درس روانشناسی فردی-اجتماعی-استاد سراجی

طرح درس سلامت فرد و خانواده-استاد سراجی

طرح درس کارآموزی اصول و مهارت های پرستاری-استاد سراجی

طرح درس کارآموزی بزرگسالان سالمندان 2-استاد سراجی

طرح درس بزرگسالان 1(ارتوپدی،آب و الکترولیت)- استاد نایبی

طرح درس بزرگسالان 3(مغز و اعصاب،پوست و سوختگی)- استاد نایبی

طرح درس اصول و مهارت - استاد  نایبی

طرح درس بررسی وضعیت سلامت- استاد نایبی

طرح درس مادر و نوزاد - استاد جمالپور

طرح درس بزرگسال و سالمندان (2) مبحث تولید مثل - استاد جمالپور

طرح درس پرستاری کودک بیمار - استاد جمالپور

طرح درس کارآموزی فارماکولوژی بالینی - استاد جمالپور

طرح درس پرستاری کودک سالم - استاد جمالپور

طرح درس بزرگسال و سالمندان (2) مبحث کلیه و مجاری ادراری - استاد جمالپور

طرح درس پرستاری در اختلالات مادر و نوزاد - استاد جمالپور

طرح درس کارآموزی بهداشت مادر و نوزاد - استاد جمالپور

طرح درس  فناوری اطلاعات درپرستاری- استاد مراد نژاد

طرح درس پرستاری بزرگسالان  سالمندان 3( بیماریهای غدد) - استاد مراد نژاد

 

 

 

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۳۹۹